Stipendije – škola Mester

Koristimo priliku da vas obavestimo da se naša saradnja sa školom Mester iz Salamanke nastavlja i da smo za ovu godinu dobili 10 stipendija za profesore. Podsećamo vas da smo na Trećoj Skupštini Udruženja jednoglasno usvojili odluku da se nagrađuju profesori, članovi našeg Udruženja, za postignute izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu, ali i na osnovu njihovog angažovanja i doprinosa radu Udruženja. Škola Mester nudi kurseve nastavnicima i učenicima, a više o programima, smeštaju, kulturnim aktivnostima i samoj školi pogledajte na www.mester.com.

Aprovechamos la oportunidad de informarles sobre nuestra colaboracićon con la academia Mester de Salamanca y que nos relaralon otros 10 becas para los profesores de APES. Les recordamos que en nuestra Tercera asamblea general decidimos otrograr las becas a los profesores que han mostrado los resultados durante el año escolar, pero también a los profesores que han apoyado las actividades de APES. La academia Mester ofrece varios cursos especializados para los profesores y para los estudiantes. Sobre la academia, los cursos, el alojamiento y sobre las actividades culturales pueden informarse en www.mester.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *