O nama

Udruženje profesora španskog jezika Srbije je nevladina, nestranačka i nepolitička asocijacija osnovana 2016. godine sa sedištem u Beogradu. Udruženje je osnovala grupa profesora sa idejom da ujedine sve profesore španskog jezika i hispanskih književnosti u Srbiji, a zatim sa njima da učestvuju na različitim projektima, na usavršavanjima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Verujući da se samo konstantnim usavršavanjem kadrova, može doći do većeg stepena zadovoljstva kako učenika tako i profesora, i do intenzivnijeg širenja hispanistike u srpskoj kulturi i nauci, osnivači su ključne ciljeve definisali statutom, a to su:

  1. Promovisanje obrazovanja i kulture
  2. Promocija struke
  3. Međunarodna saradnja
  4. Stručno usavršavanje profesora španskog jezika
  5. Stručno usavršavanje prevodilaca i profesora hispanskih književnosti

Postanite član

APES at a glance

¿Quiénes somos?

La Asociación de Profesores de Español en Serbia (APES) es una organización no gubernamental, apartidista y apolítica, fundada en 2016  con sede en Belgrado. La asociación fue fundada por un grupo de profesores con la idea de unir a todos los profesores de la lengua y literatura española e hispanoamericana en Serbia, y también de participar con ellos en diferentes proyectos, cursos de formación y conferencias en el país o en el extranjero. Creemos  que solamente a través de la formación constante se puede alcanzar un grado mayor de satisfacción del profesorado y el alumnado, y lograr una mayor difusión de la lengua y cultura española en Serbia, los fundadores han definido siguientes objetivos fundamentales según el Estatuto:

  1. La promoción de la educación y la cultura
  2. La promoción de la profesión docente
  3. La cooperación internacional
  4. La formación de los profesores de español
  5. La formación de los traductores y de los profesores de la literaturas hispánicas

Hágase miembro

APES de un vistazo