K O N F E R E N C I J A

Kultura u nastavi španskog jezika

Povodom završetka našeg KA2 projekta „Cultuforma – Online platform for Teaching/ Learning Spanish Culture”, u okviru Erasmus+ programa, a koji smo realizovali u saradnji sa partnerima iz Rumunije i Španije, sa zadovoljstvom vas pozivamo na konferenciju namenjenu pre svega profesorima španskog jezika, koja će se održati 3. 10. 2020. u sali 126 sa početkom u 12.00 časova, na Filološkom fakultetu u Beogradu.

I ovog puta Udruženje profesora španskog jezika Srbije ima privilegiju da organizuje konferenciju ovog tipa sa namerom da okupi stručnjake i naučnike iz oblasti hispanistike, a u vezi sa vrlo konkretnom temom – značajem kulture u nastavi španskog jezika.

Pozivamo vas da učestvujete na konferenciji.

Pravila za prijavu prezentacija

Rok za slanje radova: 25. 9. 2020.

Rok za objavljivanje informacije o prihvatanju radova: 1. 10. 2020.

  • Prezentacije će imati teorijsko-praktični sadržaj i treba da predstave rezultate istraživanja u vezi sa temom konferencije
  • Vreme izlaganja prezentacija je 10 minuta, nakon čega je moguća diskusija u trajanju od 5 minuta
  • Poslati predlozi prezentacija biće pregledani i odobreni ili odbijeni od strane Naučnog odbora konferencije

Ocenjivači će obavestiti autore o prihvatanju ili odbijanju predloženih radova, kao i da li je neophodno uneti određene izmene u cilju usaglašavanja prezentacije sa temom konferencije.

Contacto: office@apes.edu.rs