K O N F E R E N C I J A

Razvoj kompetencija nastavnika španskog jezika
za rad sa decom ranog uzrasta u digitalno doba

Povodom završetka našeg KA2 projekta „Development of Competences of Spanish Language Teachers
for Early Language Education in the Digital Age”, u okviru Erasmus+ programa, a koji smo realizovali u saradnji sa partnerima iz Srbije ( Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), Slovenije (Slovenačko udruženje profesora španskog jezika) i Španije (Dom Spain), sa zadovoljstvom vas pozivamo na konferenciju namenjenu pre svega profesorima španskog jezika, koja će se održati 23. 09. 2022. u sali 127 sa početkom u 09.00 časova, na Filološkom fakultetu u Beogradu.

I ovog puta Udruženje profesora španskog jezika Srbije ima privilegiju da organizuje konferenciju ovog tipa sa namerom da okupi stručnjake i naučnike iz oblasti hispanistike, a u vezi sa vrlo konkretnom temom – nastavom španskog jezika na ranom uzrastu.

Pozivamo vas da učestvujete na konferenciji.

Pravila za prijavu prezentacija

Rok za slanje radova: 31. 08. 2022.

Rok za objavljivanje informacije o prihvatanju radova: 01. 09. 2022.

  • Prezentacije će imati teorijsko-praktični sadržaj i treba da predstave rezultate istraživanja u vezi sa temom konferencije
  • Vreme izlaganja prezentacija je 10 minuta, nakon čega je moguća diskusija u trajanju od 5 minuta
  • Poslati predlozi prezentacija biće pregledani i odobreni ili odbijeni od strane Naučnog odbora konferencije

Ocenjivači će obavestiti autore o prihvatanju ili odbijanju predloženih radova, kao i da li je neophodno uneti određene izmene u cilju usaglašavanja prezentacije sa temom konferencije.

Agenda