Peta Skupština Udruženja

Zaključci sa Pete redovne Skupštine Udruženja o realizovanim aktivnostima: nove stipendije dobijene od škole Mester iz Salamanke za usavršavanje na Univerzitetu u Valjadolidu 2.11.2021. zvanično počeo KA2 projekat u okviru …