Nacionalno akreditaciono telo – Obuka za recenzente

Predstavnici APES-a prisustvovali su 5.decembra 2019.godine  obuci održanoj na Pravnom fakultetu u Beogradu, koju je organizovalo Nacionalno akreditaciono telo Srbije. Kao recenzenti u komisiji za akreditaciju i spoljašnju proveru kvaliteta …

Putovanje u Salamanku – prof. Brankica Srdić

Đaci O Š ”Svetozar Marković” tokom jula meseca 2019.godine putovali su u grad Salamaku u Španiji. Cilj putovanja bilo je učenje španskog jezika, upoznavanje sa različitim španskim gradovima, njihovom tradicijom …

Špañoléo – Kragujevac

Koleginice Ivana Nikolić, Jelica Veljović, Irena Selaković i lektorka Teresa Anheles Galijano sa Katedre za Španski jezik i hispanske književnosti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (FILUM) osmislile su i pokrenule volontersku …